Finanční kontrola

Dle § 3 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole, zajišťují odpovědní vedoucí (nebo pověření) zaměstnanci při přípravě operací – před jejich schválením, při jejich průběžném sledování až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následné prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

Právní předpisy

 • Zákon o finanční kontrole č.320/2001 Sb.
 • Vyhláška č.416/2014 Sb.

Hlavní rysy řešení

 • Procesně řízené schvalování – systém zavede jednoznačné pracovní postupy a jasně definované kompetence při schvalování dokladů v návaznosti na vnitřní směrnice organizace.
 • Přizpůsobení – systém se aplikuje na prostředí organizace a její rozdělení kompetencí.
 • Auditní stopa – systém vytváří záznam o postupu schvalování dokladů jednotlivými pracovníky a zaznamenává všechny změny, které jsou uživateli prováděny.
 • Centrální evidence a úložiště elektronizovaných dokladů – jedno místo jako evidence schvalovaných dokladů s jejich elektronickými obrazy a možností přímého skenování.
 • Automatické členění dle typu dokladu – role schvalovatelů a postup schvalování je určen typem dokladu → kompetenční matice.
 • Výjimečné stavy a priorita – možnost zadání urgentních případů schvalování s vysokou prioritou, nebo rychlého schválení v případě krizových situací.
 • Hlídání termínů a notifikace – hlídá nastavené termíny a maximální dobu na zapracování v daném kroku vyřizování. O změně stavu zpracování, připomínkování a exspirací termínů jsou odpovědní uživatelé informováni prostřednictvím emailu.
 • Řízení na základě rolí, zastupitelnost – schvalovatelé vidí pouze to, co v daném okamžiku mají ke schválení dle svých rolí ve schvalovacím procesu.
 • Dohled, kontrola a audit – umožňuje odpovědným osobám sledovat celý proces a reagovat tak a slabá místa nebo zdržení, případně provádět auditní kontrolu.
 • Evidence komunikace nad dokladem – umožňuje vytvořit diskusi nad dokladem formou vložení komentářů.

Technické aspekty

 • Implementováno na systému Scarabeus DMS® s vysokou mírou procesní a uživatelského přizpůsobení potřebám koncového uživatele.
 • Snadná implementace do infrastruktury zákazníka (LDAP, SMTP, WM, SQL).
 • Implementace bez potřeby dalších licencí.
 • Provoz v režimu SaaS (Software as a Service).
 • Možnost provozu jako hostované řešení.

Dokumenty ke stažení

Datasheet finanční kontrola