Přestupky v dopravě na platformě Scarabeus DMS

Řešení je vytvořeno s cílem automatizovat agendu obce s rozšířenou působností plynoucí z objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla za jeho provoz. a to jak v rovině zpracování vstupních dat, přípravy dokumentů vznikajících v průběhu řešení případu, tak v rovině integrační – komunikace s okolními systémy.

Právní předpisy

§ 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.
§ 125h zákona č. 361/2000 Sb.
§ 125c odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb.
§ 125f odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.
§ 10 zákona č. 361/2000 Sb. odst. 3

 Hlavní rysy řešení

 • Procesně řízené zpracování případů pro role oznamovatele i správního orgánu s podrobným přehledem o stavech vyřizování jednotlivých případů.
 • Kompatibilita s měřící technikou – Ramer, UnicamVELOCITY, MUR, GEMVEL
 • Hromadné generování dokumentů (oznámení, výzvy, odložení, podání vysvětlení, obálky) s možností vlastní úpravy šablon pro generování a hromadný tisk dokumentů a obálek včetně generování čárových kódů dokumentů a doručenek.
 • Automatické ztotožnění provozovatele vozidla, ověření adresy provozovatele a zjištění způsobu doručování.
 • Integrace se systémem spisové služby a systémem správy pohledávek bez zásahu uživatele. Automatická vedení spisu případu, včetně elektronických obrazů vzniklých dokumentů, vypravení. Automatická správa pohledávek a jejich předpisů, kontrol zaplacení a neobvyklých stavů.
 • Automatizované zpracování – systém automaticky provádí operace s integrovanými systémy a řídí stav zpracování případu včetně hlídání stanovených termínů.
 • Evidence případů a možnost vyhledávání na základě hodnot libovolné kombinace evidovaných položek.
 • Průkazné zpracování případů.

Technické aspekty

 • Implementováno na systému Scarabeus DMS® s vysokou mírou procesní a uživatelského přizpůsobení potřebám koncového uživatele.
 • Architektura klient-server, komunikace prostřednictvím webových služeb.
 • Snadná implementace do infrastruktury zákazníka.
 • Implementace bez potřeby dalších licencí.

Dokumenty ke stažení

Datasheet přestupky

Schéma řešení

Schéma