Evidence a správa smluv

Smlouvy patří mezi hlavní dokumenty každého právního subjektu. Proces jejich tvorby, správy a revize je velmi často rozprostřen přes mnoho činitelů z různých míst organizace. Z důvodu zachování efektivity je nutné zajistit vzájemnou koordinaci. V mnoha organizacích bývá problémem nejednotnost evidence smluv, dodatků a souvisejících dokumentů na různých místech v organizaci. Sjednocení evidence smluv s procesním řízením jejich stavu zajistí organizaci splnění všech atributů proto, aby vedení mohlo říct „Smlouvy máme pod kontrolou!“.

Hlavní rysy řešení

 • Jednotná elektronická evidence smluv – vytvoří centrální evidenci smluv a všech souvisejících dokumentů pro celou organizaci, přístupnou pro pracovníky. Umožňuje evidovat smlouvy dle zvolených parametrů na základě potřeb organizace → uzpůsobení na míru.
 • Efektivní vyhledávání – vyhledávání smluv na základě filtrů dle libovolné kombinace parametrů evidence.
 • Dostupnost napříč organizací – přístup k evidenci a dokumentům smluv na základě rolí uživatelů.
 • Hlídání termínů a upozornění – automatické hlídání termínů exspirace smluv dle stanovených lhůt (s ohledem na typ smlouvy), automatické upozorněním dotčených pracovníků, případně spuštění návazných procesů.
 • Elektronické úložiště – elektronizace všech dokumentů a udržování elektronického spisu smlouvy.
 • Automatizace připomínkování a vyjadřování – připomínkování dokumentů na jednom místě a evidence diskuse nad smlouvou.
 • Schvalování – schvalování smluv oprávněnými osobami.
 • Rychlý přístup – možnost vložení komentáře nebo schválení pouze z prostředí emailu bez nutnosti přihlášení do systému.
 • Audit změn a manipulace – elektronické úložiště zajistí verzování všech uložených dokumentů a evidenci změn parametrů smlouvy.

Technické aspekty

 • Implementováno na systému Scarabeus DMS® s vysokou mírou procesní a uživatelského přizpůsobení potřebám koncového uživatele.
 • Snadná implementace do infrastruktury zákazníka (LDAP, SMTP, WM, SQL).
 • Implementace bez potřeby dalších licencí.
 • Provoz v režimu SaaS (Software as a Service).
 • Možnost provozu jako hostované řešení.

Dokumenty ke stažení

Datasheet správa smluv