Scarabeus DMS

DMS je systém řešící problematiku centralizované správy elektronických dokumentů, jejich oběhu a řízení přístupu. Systém klade velký důraz na bezpečnost spravovaných dat, účtovatelnost uživatelských přístupů a dynamičnost prostředí.

Hlavní rysy

 • Centrální datové úložiště pro všechny dokumenty – odpadá nekoordinované rozesílání e-mailem s přístupem jak z práce, tak z exteriéru nebo domova.
 • Elektronický oběh dokumentů – definování vlastních postupů nakládání s dokumenty díky vestavěnému designeru.
 • Vždy aktuální – nasazením řešení definitivně odstraníte problémy vzniklé prací
  s neaktuální verzí dokumentu.
 • Evidence revizí a historie u všech dokumentů – vždy dokonalý přehled
  o provedených změnách a odpovědných osobách.
 • Intuitivní ovládání – uživatelé dokumenty upravují v zažitých nástrojích a s dokumenty manipulují intuitivně.
 • Okamžitý přístup k požadovaným dokumentům – vyhledávání, kategorizace a organizovanost.
 • Vysoká míra zabezpečení – zajištění důvěryhodnosti dokumentů a pokročilé řízení oprávnění včetně dynamického dle stavu dokumentu a způsobu vyřizování.
 • Sledování termínů – modelem řízené lhůty zpracování dokumentů.
 • Komunikace s okolím – obousměrná komunikace založená na otevřených technologiích je základ k tomu, aby systém do organizace zapadl.
 • Digitalizace dokumentů – propojení s digitalizačními jednotka a hromadný vstup dokumentů s definovanými pravidly roztřízení.

Atributy, které rozhodují

 • Integrace do prostředí společnosti – systém lze velmi snadno nasadit do prostředí organizace a propojit se stávajícími systémy (ERP a IDM systémy).
 • Postupné zavádění – činnosti lze na systém převádět postupně tak, aby nebyl ohrožen běžný chod organizace.
 • Snadná obsluha – pro uživatele je systém velmi intuitivním nástrojem, který navazuje na běžné zvyklosti a nezpůsobuje odmítavé reakce ze strany zaměstnanců.
 • Jak naložit s existujícími daty – existující dokumenty, lze do systému automatickým nástrojem importovat a zatřídit, případně připojit celá datová úložiště.

Dokumenty ke stažení

Datasheet DMS